A legyekröl röviden:

Hazánkban igen sok légyfaj fordulhat elő. Megkülönböztetünk élelmiszer látogató legyeket, vérszívó legyeket. Előbbiek gyakorlatilag mindenhol előfordulhatnak, utóbbiak inkább állattartásos telepeken és annak környékén bukkannak elő nagyobb számban. A legyek a kétszárnyú azaz a diptérák rendjébe tartoznak. Felépítésükre vaskos, zömök testalkat a jellemző, jól repülnek. Teljes átalakulással fejlődnek, petéjüket általában szerves anyagra pl. hús, állati tetem, ürülék, stb. rakják, amiből a lárvák fejlődésük során táplálkoznak. Ártalmuk közegészségügyi szempontból kiemelt, mivel az élelmiszerek közelében legnagyobb számban előforduló rovar.

Élelmiszer látogató legyek közül a Házi légy, a Selymes döglégy, a Kék dongólégy, a Közönséges, vagy Kockás húslégy, de a Közönséges muslinca okozhat problémát.

Vérszívó legyek közül a Szuronyos istállólégy, a Böglyök, ritkábban a Vérszívó muslincák fordulhatnak elő.

 

A legyek biológiájáról bövebben itt olvashat:

 

Az irtás folyamata:

Irtására általában több technológia kombinálása hozza meg a várt eredményt.

1. A kártevőmentes állapot érdekében két lehetőségre van mód, amelyek egymással kombinálva tartják fenn a szükséges eredményt.

2. Az egyik és egyben legfontosabb feladat a zárt térbe jutott legyek elpusztítása, amely történhet légtértelítéses módszerekkel, mérgezett csalétkek alkalmazásával, felületi permetezéssel, stb.

3. A másik ami szintén fontos megelőző feladat, a zárt térbe való bejutás megakadályozása, ami történhet az nyílások, ablakok, ajtók hálózásával, függönyözésével, valamint ragacsos felületek kihelyezésével, nagyobb légterek védelme esetében elektromos fénycsapdák alkalmazásával.

5. A legyek elleni védekezésre elsősorban az élelmiszeriparban van jelentősége, de az enterális fertőző betegek környezetében is kiemelt fontosságú.

 

Az irtás utáni tennivalók, lehetséges tünetek:

 

Az irtás költségei

 

Gyakran felmerülö kérdések, válaszok a legyekkel kapcsolatban:

 

 

Kötelezettségek a legyekkel kapcsolatban:

A házi legyek ellen a légyszezonban (április-okt6ber köz6tt) szervezett védekezést kell folytatni

1. otthonukban ápolt, legyek közvetítésével is terjedő enteralis fertőző betegek és nyilvantartott kórokozó hordozók környezetében,

2. Egészségügyi és gyermekvédelmi intézményekben,

3. Élelmiszerek es italok előállítására, tárolására, szállítására és forgalmazására szolgáló helyeken (üzemekben, üzletekben, raktárakban, stb.),

4. Piacokon és vásárcsarnokokban,

5. Vendéglátóipari és közétkeztetési egységekben,

6. Mezőgazdasági egységek épületében,

7. Települési folyékony hulladékot ártalmatlanító telepeken,

8. Nyilvános és közhasználatú WC-kben,

9. Tömegszállásokon.

A házi legyek elszaporodásának megakadályozása érdekében a tenyészőhelyek megszüntetéséről, illetőleg azoknak tenyészésre alkalmatlanná tételéről a következő módokon kell gondoskodni:

- a trágya megfelelő, lehetőleg zárt tárolásával, vagy rendszeres a meleg évszakban (majus-október) legalább hetenként egyszeri, városi településeken hetenként kétszeri elszállításával az emberi településtől 2 km-nél távolabb levő helyekre,

- szerves anyagokat tartalmazó szemét, konyhai és egyéb hulladék (pl. csont, vágóhidi maradék stb.) zárt tárolásával, folyamatos elszállításával, vagy megsemmisítésével,

- a tároló edényzet rendszeres tisztításával oly módon, hogy a tenyészés megszüntethető, vagy jelentős mértékben csökkenthető legyen,

- az úrgödrös árnyékszék oly módon való megépítésével, vagy átépítésével ami a házi legyek behatolását az űrgödörbe megakadályozza, vagy jelentős mértékben csökkenti,

- illetve a használatban levő árnyékszék tisztán tartásával, rendszeres ürítésével.