HACCP rendszerekhez megkövetelt kártevőirtás

 

HACCP rendszerben jogszabályi előírás szerint kötelező évente legalább kétszeri alkalommal rovar- és rágcsálóirtást végeztetni. Ez a hatósági előírás melyet az Állami Népegészségügyi Intézet(régebben ÁNTSZ, KÖJÁL) ellenőriz is, nem kizárólag a HACCP rendszerrel rendelkező intézményeket, közületeket kötelezi, hanem az alább felsorolt egységeket is.

Az alábbiakban az unalmas jogszabályi szövegeket szándékosan kivettük, és megpróbáltuk a lényeges szavakat , mondatokat kiemelni. Ha azonban a komplett rendeletre kíváncsi, a rendeletre kattintva elolvashatja a teljes szöveget.

18/1998 NM rendelet (VI.3)

36. § (1) A fertőző betegséget terjesztő vagy egyéb egészségügyi szempontból káros rovarok és egyéb ízeltlábúak, valamint a rágcsálók és egyéb állati kártevők (egészségügyi kártevők) megtelepedésének és elszaporodásának megakadályozásáról, ártalmuk megelőzéséről, távoltartásukról, rendszeres irtásukról gondoskodni kell.

 

Egészségügyi kártevőknek minősülnek:

- emberen élősködő vérszívó tetvek,

- maláriát terjesztő és egyéb vérszívó szúnyogok,

- betegséget terjesztő vagy okozó kullancsok és atkák,

embervért is szívó bolhák,

ágyi poloska,

házi légy és egyéb élelmiszert szennyező vagy vérszívó legyek,

csótányok és egyéb élelmiszert szennyező rovarok,

vándor- és házi patkány,

- házi egér és a zárt térben megtelepedett egyéb egerek,

az előző pontokban fel nem sorolt bármely állat, amennyiben tömeges előfordulása következtében vagy egyéb körülmények miatt közegészségügyi ártalmat okoz, illetőleg járványügyi szempontból veszélyt jelent.

 

Az egészségügyi kártevők elleni védekezésről, a költségek fedezéséről, valamint a szükséges rendszabályok és eljárások végrehajtásáról az érintett terület vagy épület tulajdonosa (bérlője, használója, kezelője), illetőleg a gazdálkodó szerv vezetője vagy üzemeltetője (a továbbiakban együtt: fenntartója) köteles gondoskodni.

Részletesen kártevőnkénti kötelezettségek:

Csótányok:

- az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi és oktatási intézményekben(Óvoda, iskola, orvosi rendelő, kórház, idősotthonok, stb.),

- szálláshelyeken, (Szálloda, hostel, panzió, magánszálláshely, stb)

az élelmiszerek és italok előállítására, tárolására, szállítására és forgalmazására szolgáló helyeken (üzemekben, üzletekben, raktárakban, büfé, étterem, stb.),

- piacokon és a vásárcsarnokokban,

- vendéglátó-ipari és közétkeztetési egységekben (büfé, étterem, étkezde, stb.)

 

Ágyi poloska:

Az ágyi poloska megtelepedésének és elszaporodásának megelőzése érdekében évente legalább két alkalommal irtószeres kezelést kell végezni:

- szállodákban,

- üdülőkben,

- diákotthonokban, kollégiumokban,

- munkás- és tömegszállásokon, szeretetszolgálatoknál,

- minden más olyan helyen, ahol a lakók gyakorta cserélődnek, pl. hostelek, magánszálláshelyek.

 

Használt textíliát (ruhaneműt, ágyneműt, takarót, matracot), bútort, képet stb. csak rovarmentes állapotban szabad eladni vagy forgalomba hozni, tehát például használt ágy eladásakor meg kell bizonyosodni annak rovarmentes állapotáról, ellenkező esetben irtószeres kezelést kell végeztetni.

Használt holmik vételével és eladásával foglalkozó jogi és természetes személyek az általuk forgalomba hozott tárgyak, illetőleg a tárgyakat szállító járművek rovarmentesítéséről gondoskodni kötelesek.

 

Rágcsálók

A rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának megelőzéséről

- egészségügyi, gyermekvédelmi, szociális és oktatási intézményekben,

- települési szilárd hulladékot, illetve települési folyékony hulladékot ártalmatlanító telepeken és a csatornahálózatban,

-mezőgazdasági egységek épületeiben, az állattenyésztő és állattartó telepeken, lakott területen fenntartott istállókban, állatkertekben,

- szerves ipari nyersanyagokat (bőr, csont stb.) feldolgozó vállalatok üzemi területén,

romépületben, nagyobb épületbontások és építkezések területén,

- folyó- és állóvizek, nyitott szennyvízlevezető árkok lakott területen fekvő patkányjárta partszegélyein,

- folyami és tóparti kikötőkben, személy- és teherpályaudvarokon, autópálya pihenőkben, repülőtereken,

- élelmiszerek és italok előállítására, tárolására, szállítására szolgáló helyeken (üzemekben, üzletekben, raktárakban stb.),

- vendéglátó-ipari és közétkeztetési egységekben,

- piacokon és a vásárcsarnokokban

gondoskodni kell.

 

Ennek érdekében az fenti pontokban feltüntetett helyeken évente legalább két alkalommal rágcsálóirtást kell végezni.

A fenti pontokban felsorolt helyeken programban határozhatók meg a megelőzési, az ellenőrzési és az ellenőrzés során fertőzöttnek talált helyeken szükséges irtási feladatok, továbbá az előre tervezett munkavégzési időpontok. Program hiányában évenként legalább kétszer a fertőzöttségtől függetlenül irtószeres kezelést kell végezni.

A fenti pontokban felsorolt helyekre vonatkozóan a programot a külön jogszabály szerinti megfelelő szakképesítéssel rendelkező személynek kell elkészítenie és működtetnie.

 

A rendelet szerint a kártevőirtást végző cégnek érvényes tevékenységi engedéllyel, valamint a munkát végző szakembernek megfelelő szakképesítéssel kell rendelkeznie.

 

Válasszon minket! Döntésének megkönnyítése érdekében kattintson ide.